Il mondo delle ombre 2

Il mondo delle ombre 2

Olio su tela, cm 120×80